OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NIEDŹWIEDŹ

W związku z wybuchem epidemii i panującą obecnie  sytuacją  oraz znaczącym  wzrostem ilości  odebranych odpadów komunalnych z terenu gminy Niedźwiedź, urząd gminy zwraca się z prośbą o  pilne składanie deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi, dotyczących zwiększenia ilości osób na które są oświadczenia o niezamieszkaniu  tj. uczniów, studentów i  osób pracujących za granicą a obecnie przebywających na terenie gminy Niedźwiedź.

Dla zobrazowania ilość śmieci odebranych w miesiącu lutym to 84 TONY  natomiast w miesiącu marcu to aż 120 TON.

Deklaracje można pobrać ze strony urzędu gminy (zakładka RGK)  lub osobiście -  druki są wystawione na komodzie obok biura referatu (pokój nr 18).