Szkolenie !!!

Miejski ośrodek Doradztwa Rolniczego w Limanowej zaprasza na szkolenie:

Płatności obszarowe i rolnośrodowiskowe oraz dopłaty do zwierząt
w ramach programu „Dobrostan Zwierząt” na 2020

Szkolenie odbędzie się dnia 18.02.2020 (wtorek) o godz. 10:00 w Sali Narad Domu Kultury w Niedźwiedziu.