Deklaracja uczestnictwa w Gminnej Orkiestrze Dętej w Niedźwiedziu

Serdecznie zapraszamy osoby dorosłe oraz dzieci chętne do uczestnictwa w
Gminnej Orkiestrze Dętej , do złożenia deklaracji.
Wypełnione deklaracje należy dostarczyć do Gminnej Biblioteki Publicznej
w Niedźwiedziu lub biura Gminnego Centrum Kultury w Niedźwiedziu