Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla msc. Niedźwiedź i Podobin

Gmina Niedźwiedź realizuje projekt pn.: „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla msc. Niedźwiedź i Podobin w Gminie Niedźwiedź” dofinasowany z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 oś 5 Ochrona środowiska, Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno -kanalizacyjna – spr.