Stypendium Socjalne na rok szkolny 2019/2020

KOMUNIKAT

Wójt Gminy Niedźwiedź informuje o możliwości składania wniosków o stypendia socjalne na rok szkolny 2019/2020.

Wnioski można pobrać ze strony internetowej gminy lub w pokoju nr 2 w Urzędzie Gminy Niedźwiedź. Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy złożyć do

15 września 2019 r. (Urząd Gminy pokój nr 2).

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu: 18 33 17 002 wew. 325)

 kryterium dochodowe:

  • dla osoby w rodzinie 528 zł
  • kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego 308 zł
  1. INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZANIA STYPENDIÓW
  2. Klauzula informacyjna dotycząca przyznania dla uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendium szkolnego

  3. WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM