Strona główna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Niedźwiedziu    informuje, że istnieje możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej oraz psychoterapeutycznej w dniach:

Porady Psychologiczne:

w każdy wtorek tygodnia w godzinach

od 8.00 do12.00

oraz ostatni wtorek miesiąca   

   w godzinach od 8.00 do 14.00

pod nr. telefonu 662 428 556

 

Porady Psychoterapeutyczne:

   w każdy wtorek miesiąca w godzinach od 8.00 do 12.00 pod nr. telefonu  501 861 879


Informacja dot. kontaktów dla ofiar przemocy w rodzinie

Ograniczenie lub zakaz przemieszczenia się ludności, zalecenie dotyczące przebywania w miejscu zamieszkania staje się szczególnie trudne dla osób doznających przemocy w rodzinie. Mimo ograniczeń nie można zaprzestać obowiązywania wszelkich procedur chroniących życie i zdrowie zagrożonych przemocą mieszkańców.

Pragniemy poinformować, że Powiat Limanowski wspierając ofiary przemocy domowej umożliwia uzyskanie natychmiastowej, bezpłatnej pomocy. Poniżej zamieszczamy wszystkie potrzebne kontakty:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LIMANOWEJ

 • porady psychologiczne – codziennie w godzinach: 7:15-15:15, tel.: (18) 33-37-912, e-mail: pcpr@powiat.limanowski.pl LUB wtorek między 15:30 a 17.00 psycholog zadzwoni do ciebie (podaj swój numer telefonu pisząc maila lub telefonicznie ).
 • porady prawne – w każdy wtorek i piątek w godzinach: 8:30-11:00. Rejestracja obowiązkowa pod numerem (18) 33-37-912.

LOKALNY PUNKT POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

Wszelkie informacje pod numerem telefonu – 783 222 800

 • pomoc psychologiczna,
 • pomoc prawna,
 • pomoc psychiatryczna,
 • pomoc tłumacza (także tłumacza jęz. migowego).

Trwa nabór do programu! Zapraszamy osoby, które nie radzą sobie z napięciem emocjonalnym i stresem

Nie radzisz sobie z napięciem emocjonalnym i stresem? Chcesz się dowiedzieć czegoś więcej o sobie samym, zdobyć wiedzę na temat skutecznych metod radzenia sobie w trudnych sytuacjach bez użycia siły? Znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej? Nie panujesz nad emocjami! Miewasz niekontrolowane wybuchy złości i ranisz swoim zachowaniem najbliższych członków rodziny? Nie wiesz jak naprawić popsute relacje z rodziną? Chcesz pozyskać wiedzę i umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć? Masz doskonałą okazję by zmienić swoje życie i poprawić relacje z innymi!

Udział w programie pozwoli Ci na zdobycie nowych umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie przy pomocy dialogu i negocjacji, bez stosowania agresji.

Zapraszamy wszystkie osoby mające trudności w relacjach z innymi, zauważające trudności z rozpoznawaniem przeżywanych emocji oraz z ich samokontrolą. Zachęcamy osoby, które stosują agresję w osiąganiu celów i rozwiązywanie konfliktów do zgłaszania swojego udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym.

Swój udział można zgłaszać codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15-15:15 w pokoju 138a w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej (ul. Józefa Marka 9) lub pod numerem telefonu (18) 33-37-912. Szczegółowych informacji udziela Pani Joanna Kuźniacka.


„Droga do aktywności i samodzielności ”

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu poszerzając ofertę pracy socjalnej i podnosząc jej jakość, a zarazem chcąc wpłynąć na rozwój i wzmocnić aktywność i samodzielność życiową osób i rodzin wdraża projekt socjalny „Droga do aktywności i samodzielności”. W ramach niniejszego projektu  tut. GOPS planuje  wdrożenie następujących działań:

 • Rozwój poradnictwa specjalistycznego według rozeznanych potrzeb w tym zakresie na terenie Gminy Niedźwiedź:
  1.1 Wsparcie psychologiczne.
  1.2 Wsparcie prawne.
  1.3 Grupowe wsparcie warsztatowe dla rodziców w aspekcie wzmocnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych pn „Szkoła dla rodziców”.
  1.4 Spotkania informacyjno-edukacyjne dla społeczności lokalnej na tematy według na bieżąco aktualizowanego zapotrzebowania w tym zakresie. 
  1.5 Wsparcie psychiatry, psychoterapeuty.
 • Wsparcie dla osób zaangażowanych w proces pomagania:
  2.1 Superwizja dla osób zaangażowanych w proces pomagania (pracowników socjalnych, asystenta rodziny).
  2.2 Warsztatowe szkolenie dla pracowników socjalnych.
  2.3 Podstawowy kurs samoobrony dla pracowników socjalnychOrganizacja czasu wolnego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • 3.1 Półkolonie dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  3.2 Piknik informacyjno-edukacyjny dla dzieci i ich rodziców uczestniczących w półkoloniach.
  3.3 Warsztaty tematyczno rozwojowe dla seniorów z zakresu  budowania dobrego nastroju – 10 godzin dydaktycznych
  3.4 Warsztaty tematyczno – rozwojowe dla seniorów z zakresu  wyboru odpowiedniej diety, opracowanie menu dla seniora– 10 godzin dydaktycznych
  3.5 Warsztaty tematyczno – rozwojowe z zakresu zdrowia i aktywnego starzenia się  - 10 godzin dydaktycznych
  3.6 Warsztaty tematyczno – rozwojowe z zakresu opieki i pielęgnacji osoby zależnej w warunkach domowych – 10 godzin dydaktycznych
  3.7 Warsztaty tematyczno – rozwojowe na temat: Jak radzić sobie z samotnością i problemami wieku starczego – 10 godzin dydaktycznych
 • Spotkania informacyjno-edukacyjne dla seniorów (nt bezpieczeństwa, jak nie dać się oszukać przez nieuczciwych sprzedawców?, jak ocalić więzi we współczesnym świecie, I pomoc przedmedyczna, spotkanie z pielęgniarką środowiskową na temat dbania o higienę osobistą, elementy samoobrony, spotkanie z prawnikiem, psychologiem).

Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr telefonu: 183312776 lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu.


 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

34-735 NIEDŹWIEDŹ

NIEDŹWIEDŹ 233

czynne od Poniedziałku do Piatku od 7:30 - 15:30

 

 Wszystkie problemy najszerzej dyskutowane i rozmaicie rozstrzygane we współczesnej refleksji moralnej sprowadzają się wszystkie –choć na różne sposoby –do zasadniczej kwestii-do kwestii wolności człowieka”.

 

 

Św.Jan Paweł II „Veritatis Splendor”NS31

 

Gminny Ośrodek Pomocy społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy Niedźwiedź powołaną na podstawie Uchwały Nr 1/90 Gminnej Rady Narodowej  z dnia 8 maja 1990 roku. Ośrodek obejmuje działaniem cztery  wsie: Konina, Niedźwiedź,  Poręba Wielka, Podobin .

Bieżący nadzór nad działalnością  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  sprawuje Wójt Gminy.                           

Nadzór celowy nad Ośrodkiem pełni  Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie.Ośrodek realizuje  zadania własne gminy  o charakterze obowiązkowym oraz zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.                                                                                                     

Strukturę  Ośrodka tworzą:kierownik GOPS,stanowiska pracy  -pracownik socjalny,starszy pracownik socjalny, stanowiska-młodszy opiekun, stanowisko- główny księgowy, stanowiska-pomoc biurowa, stanowiska-asystent rodziny.Referat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego –kierownik referatu, referent, starszy referent.

Misja –Gmina Niedźwiedź obszarem profesjonalnej pomocy społecznej i bezpieczeństwa socjalnego gwarantującym wysoki poziom integracji ,maksymalną redukcję zagrożeń oraz kompleksową pomoc potrzebującym.