KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

            Urząd Gminy Niedźwiedź informuje, że w ramach realizowanego projektu  pn.:  „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę Drogi Powiatowej 1630 K wraz z budową chodników i pobocza bitumicznego w miejscowości Konina” właściciele posesji przylegających do drogi powiatowej w miejscowości Konina mają możliwość złożenia wniosku  o lokalizację zjazdu z drogi publicznej do Powiatowego Zarządu Dróg w Limanowej w przypadku gdy nieruchomość takiego zjazdu obecnie nie posiada.
W ramach projektowanej przebudowy dwóch odcinków drogi powiatowej w Koninie jest możliwość zaprojektowania indywidualnych zjazdów z dostępem do drogi publicznej po akceptacji wniosku przez PZD w Limanowej.
Druk wniosku pobrać można ze strony internetowej PZD w Limanowej i wypełniony odesłać na adres pocztowy: Powiatowy Zarząd Dróg w  Limanowej, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa, lub osobiście w siedzibie PZD w Limanowej.

Termin Składania wniosku: 14-30 Lipca 2021 roku

Link do wniosku: 

Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerami telefonów:

787949264 -Biuro projektowe RENOWA

18/ 3317002 wew. 314 - Urząd Gminy Niedźwiedź

Urząd Gminy Niedźwiedź