Przebudowa drogi gminnej

Z końcem sierpnia 2020 roku zakończono prace związane z.: „Przebudową drogi gminnej 340639K w km 0+003,00 – 0+076,50 w miejscowości Poręba Wielka Gmina Niedźwiedź”  Gmina Niedźwiedź otrzymała na wyżej wymienione zadanie dofinansowanie w wysokości 50%  kwalifikowanych kosztów inwestycji ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
 

Dofinansowanie:    94 391,00 zł ze środków Funduszu Dróg Samorządowych

Wysokość kosztów kwalifikowanych : 188 783,57

Całkowita wartość inwestycji:        217 237,68
 

Wykonawca zadania : Firma Handlowo-Usługowa KAD-BUD Kazimierz Dudzik
      Głównym założeniem projektu jest poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodnika i przejścia dla pieszych, oznakowanie pionowe oraz poziome. Bezpieczeństwa kierowców poprzez kompleksowe wykonanie nowej nawierzchni wraz z podbudową jezdni oraz jej poszerzenie do 5,00 oraz budowę zatoki parkingowej dla 5 samochodów. Droga służyć będzie mieszkańcom oraz osobom przyjezdnym,   które będą mogły bezpiecznie zaparkować swój samochód i skorzystać na przykład z Otwartej Strefy Aktywności lub oferty Domu Wczasów Dziecięcych.
 
 

GALERIA