Ogłoszenie Wójta Gminy

WÓJT GMINY NIEDŹWIEDŹ INFORMUJE, ŻE

W ZWIĄZKU Z PRZEBUDOWĄ LINII WODOCIĄGOWEJ  ODCINKA NIEDŹWIEDŹ-PODOBIN I CZĘŚC PORĘBY WIELKIEJ, MOŻE NASTAPIĆ WZROST  CIŚNIENIA WODY W SIECI GŁÓWNEJ

WOBEC POWYŻSZEGO KONIECZNIE NALEŻY:

  • SPRAWDZIĆ STAN TECHNICZNY INDYWIDUALNYCH PRZYŁĄCZY DO SWOICH BUDYNKÓW

  • ZAMONTOWAĆ W BUDYNKACH REDUKTORY CIŚNIENIA WODY

ZA STAN TECHNICZNY PRZYŁACZY

JAK  I  INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH  ODPOWIADA WŁAŚĆICIEL NIERUCHOMOŚCI.

NALEŻY SIĘ LICZYĆ Z FAKTEM, IŻ STARE, SŁABE INSTALACJE PRZYŁĄCZENIOWE MOGĄ NIE WYTRZYMAĆ ZWIĘKSZONEGO CIŚNIENIA WODY

ZA WSZELKIE UTRUDNIENIA ZWIĄZANE

Z POWYŻSZĄ INWESTYCJĄ PRZEPRASZAM.

 

Wójt Gminy Niedźwiedź