BUDOWA KANALIZACJI w GMINIE NIEDŹWIEDŹ

BUDOWA SYSTEMU KANALIZACJI ZBIORCZEJ DLA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOŚCI PORĘBA  WIELKA
W GMINIE NIED
ŹWIEDŹ

W dniu 29.09.2020r. została podpisana umowa na dofinansowanie operacji pn. „Budowa systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w miejscowości Poręba Wielka w Gminie Niedźwiedź” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Wartość dofinansowania wynosi 1 999 709 zł.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Celem operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Niedźwiedź poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poręba Wielka

Realizacja zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i budowę kanalizacji zbiorczej wraz z niezbędną infrastrukturą o łącznej długości około 5,2km.
W dniu 23.12.2020r. po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym została podpisana umowa z Wykonawcą firmą EKOINSTAL SP. z o.o. ul. Przemysłowa 8 34-200 Sucha Beskidzka. Wartość podpisanej umowy wynosi: 3 417 678,00 zł.
Planowane zakończenie inwestycji  kwiecień 2022 roku.
 
W chwili obecnej wykonywane są prace w terenie mające na celu  zweryfikowanie koncepcji przedstawionej w PFU oraz zlecono wykonanie mapy do celów projektowych.
Szanowni Mieszkańcy zwracam się do Państwa z prośbą o wyrozumiałość i współpracę przy realizacji tak ważnej inwestycji dla Naszej Gminy.
 

  Koncepcja budowy Kanalizacji

  Program funkcjonalno użytkowy

  Wzór Umowy Budowa systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w miejscowości Poręba Wielka w Gminie Niedźwiedź

  PZT sieci kanalizacji sanitarnej w m. Poręba Wielka.
 

Wszelkich informacji dotyczących inwestycji udzielają:

Mirosław Marciniec  -  Projektant - tel. 506 190 169

Szczepan Figura - Urząd Gminy Niedźwiedź - tel. 18 3317002 wew. 334

Małgorzata Talarek - Urząd Gminy Niedźwiedź - tel. 18 3317002 wew. 315
Jakub Stradomski - Przedstawiciel Wykonawcy "EKO INSTAL" - tel: 513 124 502

W związku z realizacją robót budowlanych w miejscowości Poręba Wielka w ramach
zadania pn.: „Budowa systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w
miejscowości Poręba Wielka w gminie Niedźwiedź – Etap I” informujemy że:
Wszelkie informacje dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej uzyskać można w biurze
budowy kanalizacji, które znajduje się na placu przy boisku sportowym „Orkan” po
uprzednim umówieniu się z kierownikiem robót budowlanych p. Mateuszem Bogdanowskim
Pod numerem telefonu: 508 194 058.