Podworski Park Wodzickich

 

Park dworski hr Wodzickich położony jest w miejscowości  Poręba Wielka (przy granicy z Niedźwiedziem), na południowych stokach i u podnóży góry Chabówki, przy wojewódzkiej drodze z  Mszany Dolnej do Koninek.
Od 1983 roku jest w zarządzie Gorczańskiego Parku Narodowego, stanowiąc enklawę o powierzchni ok. 19 ha, oddaloną o ok. 5 km od głównego kompleksu Gorczańskiego Parku Narodowego. Przy  północno - wschodniej granicy parku dworskiego znajduje się budynek Dyrekcji GPN.
Wartość przyrodnicza i kulturowa parku dworskiego została doceniona w 1934 roku, poprzez wpisanie go do rejestru zabytków Ministerstwa Kultury i Sztuki.  
Wiąz chłosty drugi co do wielkości wiąz w Polsce. Zachowany fragment pnia (drzewo złamały burze: pierwsza w latach osiemdziesiątych i następna w 1992) ma obwód 600 cm. Pod tym drzewem kiedyś wymierzano karę chłosty chłopom uchylającym się od odrabiania pańszczyzny we dworze, stąd jego nazwa.

 

 

Wiąz Łokietka jest to najgrubszy wiąz w Polsce. W pomiarach z 1967 roku odnotowano 33 m wysokości i 665 cm w obwodzie pnia. Nieznane jest pochodzenie jego nazwy. Przed dalszym rozpadem zabezpieczają go metalowe daszki i wsporniki.

 

 

 

Wiąz w bramie

 

Przy zachodniej bramie parku znajduje się pień ściętego z początkiem lat 80. tzw. wiązu w bramie. Wbudowany był w samą bramę wjazdową, co było nietypowym usytuowaniem.

 

 

 

Oficyna dworska
Na zniszczonej podczas wojny kamiennej podmurówce w 1946 roku wzniesiono nowy budynek, obecnie znajdują się w nim mieszkania pracowników Gorczańskiego Parku Narodowego, fragmenty spalonego modrzewiowego dworku Wodzickich.
 
 

 

Lamus-wozownia

Jedynie wozownia ocalała po pożarze. Drewniana, o konstrukcji zrębowej, dach kryty gontem. W wieżyczce-sygnaturce dawniej znajdował się dzwon. Wozownia stanęła w miejscu poprzedniego budynku, o którym wzmianki zachowały się w dokumentach dworskich. Do bocznej ściany lamusa przylega tzw. lodownia, kamienna piwniczka pełniąca rolę spiżarni dworskiej