Orkiestra Dęta

 

Gminna Orkiestra Dęta - działa przy Gminnym Centrum Kultury w Niedźwiedziu od grudnia 2010 roku. Powstała z inicjatywy Wójta Gminy Niedźwiedź – Janusza Potaczka. Muzyczny wizerunek orkiestry kształtuje Pani Sylwia Karpierz – kapelmistrz i nauczyciel gry na instrumentach dętych. Orkiestra liczy 30 młodych i zdolnych muzyków z Gminy Niedźwiedź.

 

Gminne Centrum Kultury postarało się o dotację ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – MAŁY PROJEKT Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i otrzymało dofinansowanie na doposażenie Gminnej Orkiestry Dętej w instrumenty muzyczne. Dzięki temu liczba członków orkiestry nieustannie wzrasta. Młodzież zasilająca szeregi orkiestry aktywnie występuje na różnych uroczystościach.Pierwszy pokaz swoich umiejętności zaprezentowali w święta Bożego Narodzenia 2010 roku, po niecałym miesiącu prób i starań. Orkiestra nieustannie uświetnia uroczystości zarówno kościelne, poprzez granie oraz śpiewanie kolęd i pastorałek, jak również dąży do tego, aby uczestniczyć w uroczystościach strażackich, państwowych oraz samorządowych. Gminna Orkiestra kolędowała w Słomnikach, podczas posiad kolędniczych w Koninie oraz u zaprzyjaźnionego Ks. Moskały w Krakowie. Koncertowała również na Zjeździe Orkiestr dla Papieża w Wadowicach. Rokrocznie występuje na Gminnych Dożynkach w Niedźwiedziu, co uatrakcyjnia tę uroczystość.