Mali Porymbianie

1.      „Mali Porymbianie” z Poręby Wielkiej - początki zespołu sięgają lat 80 - tych. Obecny skład  członków zespołu skupia ok. 20 osób wykonujących tańce. Ponadto "Małym Porymbianom" towarzyszy 8 osobowa kapela, która akompaniuje dzieciom podczas występów. Zespół działa pod opieką wykwalifikowanego instruktora Pana Bronisława Kaczora, który dba o autentyczność programów artystycznych, aby były zgodne z tradycją i gwarą zagórzańską. Opiekunem zespołu jest Dyrektor Szkoły Pan Andrzej Ślazyk.