Ważne adresy/telefony


 Wykaz instytucji działających na rzecz osób / rodzin uwikłanych w problem przemocy:


 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu, tel: (18) 3312776
 • Zespół Interdyscyplinarny działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu, tel: (18) 3312776 – przewodnicząca: Małgorzata Potaczek
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Niedźwiedziu, tel: (18) 3317002- przewodnicząca: Irena Nalepa
 • Punkt konsultacyjny przy GKRPA w Niedźwiedziu, tel: (18) 3318060: Dyżur psychologa: każdy  Wtorek  8:00 - 11:00 Dyżur terapeuty ds. uzależnień: każdy poniedziałek od godz. 7.30 do 10.00
 • Powiatowe Centrum Pomocy  Rodzinie w Limanowej, tel: (18) 3375826: porady prawne - terminy ustalane po telefonicznym zgłoszeniu porady psychologiczne - terminy ustalane po telefonicznym zgłoszeniu
 • Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy na Rzecz Rodziny oraz Osób Dotkniętych Przemocą mieszczący się w GOSP. w Niedźwiedziu tel. (18)  33-12-776:Dyżur Pracownika Socjalnego: Poniedziałek godz.: 13.30 – 15.30 Środa godz. 8.00 - 10.00.
 • Dyżur Psychologa: pierwszy czwartek miesiąca od 15:30 - 17:30

Osoby doświadczające przemocy mogą skorzystać także z pomocy następujących instytucji:

 • OŚRODEK  INTERWENCJI  KRYZYSOWEJ ul. Radziwiłłowska 8b  31-026 Kraków TEL: (12) 4219282 TOWARZYSTWO  INTERWENCJI  KRYZYSOWEJ ul. Krakowska 19, 31-062 Kraków TEL: (12) 4311559
 • FUNDACJA  POMOCY  RODZINIE  IM. KRÓLOWEJ  JADWIGI ul. Grodzka 33, 31-001 Kraków TEL: (12) 4296270
 • DOM  SAMOTNEJ  MATKI ul. Przybyszewskiego 39, 30-128 Kraków
  TEL:(12) 6378542
 • DOM  SAMOTNEJ  MATKI  Z  DZIECKIEM ul. J.Hallera 19 , 30-694 Kraków 
  TEL: (12) 6378542
 • DOM  SAMOTNEJ  MATKI  IM. EMILII  WOJTYŁOWEJ ul. Sadowa1, 34-100 Wadowice TEL:(33)8732096
 • SCHRONISKO  DLA  OFIAR PRZEMOCY  W  RODZINIE ul. Krakowiaków 46,
  31-001 Kraków   TEL: (12) 4258170
 • NOWOSĄDECKIE  TOWARZYSTWO  POMOCY  IM. BRATA  ALBERTA
  ul. Szwedzka 18, 33-300 Nowy Sącz TEL: (18) 4438980
 • SĄDECKI OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W NOWYM SĄCZU ul. Śniadeckich 10a 33-300 Nowy Sącz, telefon:(18) 4490730, telefon interwencyjny : (18) 4490495
 • OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE „NIEBIESKA LINIA” -  801 12 00 02