Ważne adresy/telefony

 Wykaz instytucji działających na rzecz osób / rodzin uwikłanych w problem przemocy:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu, tel: (18) 3312776
 • Zespół Interdyscyplinarny działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu, tel: (18) 3312776 – przewodnicząca: Małgorzata Potaczek
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Niedźwiedziu, tel: (18) 3317002 wew. 325 - przewodnicząca: Agnieszka Rataj
 • Punkt konsultacyjny przy GKRPA w Niedźwiedziu, tel: (18) 3318060: Dyżur psychologa: każdy  Wtorek  8:00 - 11:00 Dyżur terapeuty ds. uzależnień: każda środa od godz. 10.00 do 14.00
 • Powiatowe Centrum Pomocy  Rodzinie w Limanowej, tel: (18) 3337912: porady prawne - terminy ustalane po telefonicznym zgłoszeniu porady psychologiczne - terminy ustalane po telefonicznym zgłoszeniu
 • Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy na Rzecz Rodziny oraz Osób Dotkniętych Przemocą mieszczący się w GOPS w Niedźwiedziu tel. (18)  33-12-776:Dyżur Pracownika Socjalnego: Poniedziałek godz.: 13.30 – 15.30 Środa godz. 8.00 - 10.00, dyżur psychologa: ostatnia środa miesiąca: godz. 8.00-10.00
 • Komisariat Policji w Mszanie Dolnej, ul. Piłsudskiego 2a, 34-730 Mszana Dolna. Dzielnicowy: Przemysław Leśniara, tel: 18331007, 183310020.

Osoby doświadczające przemocy mogą skorzystać także z pomocy następujących instytucji:

 • OŚRODEK  INTERWENCJI  KRYZYSOWEJ ul. Radziwiłłowska 8b  31-026 Kraków TEL: (12) 4219282 (całodobowy numer interwencyjny)
 • SPECJALISTYCZNY OŚRODEK WSPARCIA  DLA  OFIAR PRZEMOCY  W  RODZINIE ul. Krakowiaków 46,
  31-001 Kraków   TEL: (12) 4258170
 • NOWOSĄDECKIE  TOWARZYSTWO  POMOCY  IM. BRATA  ALBERTA
  ul. Szwedzka 18, 33-300 Nowy Sącz TEL: (18) 4438980
 • SĄDECKI OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W NOWYM SĄCZU ul. Śniadeckich 10a 33-300 Nowy Sącz, telefon:(18) 4490730, telefon interwencyjny: (18) 4490495
 • OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE „NIEBIESKA LINIA”, ul. Korotyńskiego 13, Warszawa 02-121. Telefon: (+48) 22 824-25-01. Poradnia Telefoniczna "Niebieskiej Linii" oferuje specjalistyczną pomoc przez 7 dni w tygodniu od 12-18 pod numerem telefonu: 22 668-70-00.