Kontakt

URZĄD GMINY NIEDŹWIEDŹ
34-735 NIEDŹWIEDŹ 233

tel. (18) 331 70 02
      (18) 331 00 58

fax (18) 331 00 57

e-mail: gmina@niedzwiedz.iap.pl

www.niedzwiedz.iap.pl

Adres skrytki EPUAP

/1207102/skrytka

Godziny pracy urzędu:

Poniedziałek - Piątek  - godz. 7:30 - 15:30

NUMER KONTA URZĘDU GMINY NIEDŹWIEDŹ
Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej o/ Niedźwiedź
91 8808 0006 0020 0200 1153 0002

 

WYKAZ NUMERÓW

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA

PRACOWNIK

TELEFON

e-mail

Wójt

Rafał Rusnak

18 331 70 02
wew 301

 

 

Skarbnik Gminy

Sylwia Smreczak

18 33 12 786

18 331 70 02
wew.326

skarbnik@niedzwiedz.iap.pl

Sekretariat

Barbara Budnik

18 33 12 760

18 331 70 02
wew. 300

gmina@niedzwiedz.iap.pl


Zespół Ekonomiczno -

 Administracyjny Szkół

Dominika Fudro

Alicja Święs

Bernadeta Liberda - Dziuba

 18 33 12 765

 

18 331 70 02
wew. 305

 

zeasipniedzwiedz@gmail.com

Działalność Gospodarcza

Mariola Rusnak

18 33 12 785

18 331 70 02
wew.325

 

m.rusnak@niedzwiedz.iap.pl


Podatki i Opłaty Lokalne

Bożena Misiura

Renata Sobecka


18 33 12 768

18 331 70 02
wew.308

m.misiura@niedzwiedz.iap.pl

r.sobecka@niedzwiedz.iap.pl

Rolnictwo


Klaudia Cichorczyk


18 33 12 785

18 331 70 02
wew.325

 

k.cichorczyk@niedzwiedz.iap.pl

Geodezja

Gospodarka Gruntami

Justyna Zając


18 33 12 769

18 331 70 02
wew. 309

 

j.zajac@niedzwiedz.iap.pl

Inwestycje

Andrzej Adamczyk

Małgorzata Talarek


18 33 12 775

18 331 70 02
wew. 315

 

inwestycje@niedzwiedz.iap.pl

Gospodarka Przestrzenna

Ochrona Środowiska


Stanisława Potaczek


18 33 12 773

18 331 70 02
wew. 313

s.potaczek@niedzwiedz.iap.pl

Ewidencja Ludności

Marzena Kubik

18 33 12 772

18 331 70 02
wew. 312

 

m.kubik@niedzwiedz.iap.pl

USC

Danuta Jania

18 33 12 788

18 331 70 02
wew. 328

 

gmina@niedzwiedz.iap.plKsięgowość Budżetowa

Danuta Zając

Katarzyna Kacik

Wiesław Kowalczyk

Lucyna Woźniak18 33 12 767

18 331 70 02
wew. 307

 

d.zajac@niedzwiedz.iap.pl

w.kowalczyk@niedzwiedz.iap.pl

k.kacik@niedzwiedz.iap.pl

Podatek od Środków Transportowych

Informatyk


Sławomir Grzywacz


18 33 12 774

18 331 70 02
wew. 310

 

s.grzywacz@niedzwiedz.iap.pl

Kasa

Janina Dawiec

18 33 12 771

18 331 70 02
wew. 311

 

gmina@niedzwiedz.iap.pl

 

Rada Gminy


Aleksandra Nocoń


18 33 12 770

18 331 70 02
wew. 310

 

a.nocon@niedzwiedz.iap.pl

GMINA BIBLIOTEKA i OŚRODEK KULTURY

Aneta Kujacz

18 33 17 099

18 331 70 02
wew. 327

 

gbiok.niedzwiedz@gmail.com

 

Gospodarka Komunalna

Wodociąg Gminny

 

Mateusz Cichański

Justyna Łabuz

Dorota Wielowska

18 33 17 002

wew: 333 i 334

 

j.labuz@niedzwiedz.iap.pl

d.wielowska@niedzwiedz.iap.pl

 
"Urząd Gminy Niedźwiedź ze względów technicznych nie gwarantuje odbioru i przyjęcia informacji bądź wniosków wysłanych na adres gmina@niedzwiedz.iap.pl
Właściwym, ze względu na tok postępowania adresem do komunikacji elektronicznej jest Elektroniczna Skrzynka Podawcza.
(Art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne."
Uwagi prawne:
"ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych.
...
§ 9. 1. Pisma skierowane na adres poczty elektronicznej podmiotu publicznego traktuje się jako przesyłki złożone w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia podania, w szczególności takiego, o którym mowa w art. 63 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego lub w art. 168 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
2. W przypadku gdy:
1) w przepisach prawa został określony wzór pisma lub wzór nieelektroniczny,

2) w centralnym lub lokalnym repozytorium został umieszczony wzór pisma przeznaczony do załatwiania danej sprawy - inny niż ogólny, o którym mowa w § 19 - przesyłki złożone w sposób, o którym mowa w ust. 1, uważa się za wniesione nieskutecznie.