Jednostki organizacyjne

 

 

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA

PRACOWNIK

TELEFON

Wójt

Rafał Rusnak

(18) 33 12 760

Sekretarz

Marek Mąkowski

(18) 33 12 762

Skarbnik Gminy

Sylwia Smreczak

(18) 33 12 786

Sekretariat

Barbara Budnik

(18) 33 12 760


Zespół Ekonomiczno -

 Administracyjny Szkół

Dominika Fudro

Alicja Święs

Bernadeta Liberda - Dziuba

 (18) 33 12 765

Działalność Gospodarcza

Mariola Rusnak

(18) 33 12 785


Podatki i Opłaty Lokalne

Bożena Misiura

Renata Sobecka


(18) 33 12 768

Rolnictwo


Mariola Rusnak


(18) 33 12 785

Geodezja

Gospodarka Gruntami

Justyna Zając


(18) 33 12 769

Inwestycje

Andrzej Adamczyk

Małgorzata Talarek


(18) 33 12 775

Gospodarka Przestrzenna

Ochrona Środowiska


Stanisława Potaczek


(18) 33 12 773

Ewidencja Ludności

Marzena Kubik

(18) 33 12 772

USC

Danuta Jania

(18) 33 12 788Księgowość Budżetowa

Danuta Zając

Katarzyna Kacik

Wiesław Kowalczyk

Lucyna Woźniak(18) 33 12 767

Podatek od Środków Transportowych

Informatyk


Sławomir Grzywacz


(18) 33 12 774


Gminny Ośrodek

Pomocy Społecznej

Zofia Szymańska

Małgorzata Potaczek

Beata Krzan

Elżbieta Strama


(18) 33 12 776

Kasa

Janina Dawiec

(18) 33 12 771

Obrona Cywilna

Rada Gminy


Anna Krzysztofiak


(18) 33 12 770

Gminne Centrum Kultury

Jadwiga Zapała

 

(18) 33 12 784

Biblioteka Publiczna

Aneta Kujacz

(18) 33 12 784

Zasiłki Rodzinne

Teresa Smreczak

Dorota Bielak

(18) 33 12 766

Orkanówka

Jadwiga Zapała

(18) 33 17 088

 

Gospodarka Komunalna

Wodociąg Gminny

 

Mateusz Cichański

Justyna Łabuz

Dorota Wielowska

(18) 33 17 002

wew: 333 i 334