KARTA SENIORA

Gmina Niedźwiedź przystąpiła do ogólnopolskiego programu GMINA PRZYJAZNA SENIOROM. W związku z powyższym zapraszamy seniorów z naszej gminy do składania wniosków.

Gmina Niedźwiedź przystąpiła do ogólnopolskiego programu GMINA PRZYJAZNA SENIOROM.
W związku z powyższym zapraszamy seniorów z naszej gminy do składania wniosków.
Seniorzy otrzymają OGÓLNOPOLSKĄ KARTĘ SENIORA  z herbem Gminy Niedźwiedź  dającą przywileje w całej Polsce. Karta uprawnia do zniżek w blisko 3000 punktów, instytucji oraz ośrodków zdrowia w kraju.
Aktualnie jesteśmy na etapie pozyskiwania przedsiębiorców z naszej gminy  do wstąpienia do programu
Seniorem jest każda osoba w wieku 60+. SENIORZY mogą składać wnioski o wyrobienie karty
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu w godzinach od 7:30 do 15:30, w poniedziałki, wtorki , czwartki i piątki.
W związku z tym zapraszamy przedsiębiorców z naszej gminy do zgłaszania się do Programu  Ogólnopolskiej Karty Seniora, którzy w zamian za udzielnie zniżki na swoje usługi otrzymają:
  • Wpis partnera na listę firm honorujących Ogólnopolską Kartę Seniora
  • Certyfikat Programu
  • Naklejki Programu do oznaczenia lokalu
  • Darmową promocję w mailingu zbiorczym do seniorów, na stronie www.glosseniora.ploraz na Facebooku Ogólnopolskie Karty Seniora, kwartalniku Gminy Niedźwiedź „ZGODA”
  • Udział w licznych eventach seniorskich na których można prezentować swoje produkty
Przedsiębiorcy mogą oferować rabat  w dowolnej wysokości na swoje wybrane usługi  lub produkty, może być to rabat procentowy lub kwotowy.
Przedsiębiorcy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z wpisem do programu.
Wystarczy wysłać skan wypełnionego formularza zgłoszeniowego i odesłać na adres Stowarzyszenia MANKO os. Urocze 12, 31-953 Kraków lub drogą mailową: firmyoks@manko.pl
Wszystkie pytania dotyczące przedsiębiorców można kierować  bezpośrednio do Stowarzyszenia MANKO tel. 12 429 37 28.
 
Do pobrania: