Przemoc wobec seniorów i osób z niepełnosprawnościami

 
W dniu 29 czerwca 2021 r. w Domu Kultury w Niedźwiedziu odbyła się konferencja pn. Przemoc wobec seniorów i osób z niepełnosprawnościami”. Organizatorami spotkania byli: Powiat Limanowski, Gmina Niedźwiedź, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu.
W spotkaniu udział wzięli Pan Rafał Rusnak - Wójt Gminy Niedźwiedź, Pani Monika Nawalaniec - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej, Pan Franciszek Rapciak – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Niedźwiedź i Pani Monika Kowalczyk – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu.
Konferencję poświęcono problematyce przemocy w rodzinie oraz możliwościom uzyskania dofinansowania dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Prelekcję przeprowadziła Pani Katarzyna Liszka – Sułkowska – radca prawny Starostwa Powiatowego w Limanowej, Pani Katarzyna Cygal – nadkomisarz Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej w Krakowie, Pani Sylwia Janik i Pani Joanna Kuźniacka - pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej.
Na konferencję zaproszono seniorów, osoby z niepełnosprawnościami oraz przedstawicieli służb i instytucji pomocowych z terenu powiatu limanowskiego.
Ze względu na obowiązujące obostrzenia sanitarne konferencja miała charakter zamknięty i ograniczoną liczbę uczestników.