„Bezpieczny e-Senior”

Bezpieczny e-Senior
Projekt „Bezpieczny e-Senior” jest realizowany przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 Edycja 2021. Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Rekrutacja do projektu W rekrutacji może wziąć udział każda osoba, która spełni następujące kryteria dostępu:

 • ukończenie 60. roku życia (na dzień składania dokumentacji rekrutacyjnej),
 • zamieszkanie na terenie jednego z 7 powiatów: nowosądeckiego, m. Nowy Sącz, limanowskiego, brzeskiego, gorlickiego, nowotarskiego i tarnowskiego.

Pierwszeństwo do udziału w projekcie mają osoby, które otrzymają podczas rekrutacji najwięcej punktów premiujących

 • osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności (3 pkt),
 • osoba zamieszkująca obszar wiejski (2 pkt).

W ramach rekrutacji osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane będą do dostarczenia wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych do Biura Projektu lub do miejsc wyznaczonych w danej gminie

Biuro Projektu: ul. Parkowa 5, 33-300 Nowy Sącz, tel. 533 350 603

Informacje o projekcie Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z technologii teleinformacyjnych i Internetu, wśród 400 mieszkańców województwa małopolskiego, poprzez realizację wsparcia w postaci szkoleń stacjonarnych oraz dyżurów w punktach konsultacyjnych. W ramach szkoleń przewidziano 5 spotkań w wymiarze 3 godzin lekcyjnych. Szkolenia będą prowadzone w grupach 8 osobowych, a ich tematyka będzie obejmować następujące zagadnienia:

 • Metody oszustw w mediach społecznościowych,
 • Metody oszustw oparte na zaufaniu do instytucji,
 • Ograniczenie zaufania w Internecie,
 • Bezpieczne korzystanie z aplikacji mobilnych,
 • Bezpieczne załatwianie spraw urzędowych przez Internet.
 1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
 2. OŚWIADCZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
 3. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE