Ważna Informacja

 

W związku z potwierdzonymi przypadkami zachorowań na Koronawirusa SARS-Cov-2,  na terenie Gminy Niedźwiedź,  Wójt Gminy Niedźwiedź apeluje aby ograniczyć bezpośrednie wizyty w urzędzie do „ODWOŁANIA” a z pracownikami urzędu kontaktować się za pośrednictwem internetu lub telefonicznie. Korespondencję w formie papierowej można wrzucać do oznaczonej skrzynki podawczej znajdującej się wewnątrz nowo-dobudowanej  klatki schodowej. Wyjątkiem są sytuacje losowe np. (rejestracja bieżąca zgonów oraz sporządzanie aktów zgonów.) W tych sprawach pracownik Urzędu Stanu Cywilnego przyjmuje osobiście.