OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NIEDŹWIEDŹ

            Zwracam się po raz kolejny z prośbą do właścicieli posesji przy drogach publicznych w Gminie Niedźwiedź o systematyczne porządkowanie terenów przyległych do tych dróg, przede wszystkim obcięcie elementów drzew i krzewów które zagrażają bezpieczeństwu, czyszczenie rowów odwadniających, wykaszanie trawy, oraz bezzwłoczne usuwanie zanieczyszczeń w postaci błota, odchodów zwierząt domowych przez osoby które w sposób bezpośredni odpowiadają za powstanie tych zanieczyszczeń.

Przypominam że jest to obowiązek który wynika z przepisów prawa.

                               

                                     Wójt Gminy Niedźwiedź

                                       mgr inż. Rafał Rusnak