Informacja Dobry Start 300+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu informuje, że wniosek o ustalenie prawa do  świadczenia Dobry Start  można składać online (drogą elektroniczną) od 1 lipca 2020r. przez bankowość elektroniczną, Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/, przez lub portal PUE ZUS oraz od 1 sierpnia 2020 r. także drogą tradycyjną (w formie papierowej) bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu lub za pośrednictwem poczty.
 
Wniosek  o świadczenie „Dobry Start” może złożyć matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka).
Świadczenie Dobry Start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.
 
Wniosek należy złożyć do 30 listopada
 
Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września 2020 r. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.
 
Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.
Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.
 
Świadczenie wychowawcze 500 +
 
Ponadto informujemy, że ze względu na wydłużony okres na jaki zostało przyznane Świadczenie Wychowawcze 500+ czyli do 31.05.2021 r. przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres będzie:
- od 1 lutego 2021 r. - drogą elektroniczną
- od 1 kwietnia 2021 r. - w formie papierowej
Oznacza to, że w 2020  r. nie trzeba składać wniosków o ustalenie prawa do Świadczenia Wychowawczego 500+.