STYPENDIUM

Urząd Gminy Niedźwiedź informuje o konieczności odbierania decyzji w ramach przyznanej pomocy materialnej o charakterze socjalnym  STYPENDIUM

w dniach

od 03 grudnia  2019 r.

Faktury potwierdzające dokonanie zakupu artykułów szkolnych należy złożyć w budynku Urzędu Gminy

w pokoju nr 2.